กอช. พร้อมจัดส่งใบแจ้งยอดปี 59 ถึงมือสมาชิก ก.พ. นี้ ทันยื่นลดภาษี

กอช. พร้อมจัดส่งใบแจ้งยอดปี 59 ถึงมือสมาชิก ก.พ. นี้ ทันยื่นลดภาษี

กอช. พร้อมจัดส่งใบแจ้งยอดปี 59 ถึงมือสมาชิก ก.พ. นี้ ทันยื่นลดภาษี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เตรียมจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2559 คาดถึงมือสมาชิกกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทันยื่นเสียภาษีเงินได้ ย้ำสมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและยอดเงินในบัญชีให้ถูกต้อง

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า กอช. ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก (Statement) ประจำปี 2559 ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กว่า 525,000 รายทั่วประเทศ โดยจะให้ถึงมือสมาชิกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งใบแจ้งยอดเงินฯ จะรายงานยอดเงินสะสมของสมาชิก ยอดเงินสมทบที่ได้รับจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนในปีที่ผ่านมา อีกทั้งสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อสรรพากรอีกด้วย


ทั้งนี้สมาชิก กอช. สามารถนำไปใช้ประกอบการยื่น ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินสะสมที่จ่ายเข้า กอช. ตามจริงในปี 2559 สูงสุด 13,200 บาท เต็มจำนวน

อย่างไรก็ดี เมื่อสมาชิกได้รับใบแจ้งยอดเงินฯ แล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล และที่อยู่ รวมถึงตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ

1. ส่วนเงินสะสม เป็นส่วนเงินออมที่สมาชิกส่งเข้ามาฝากกับ กอช.
2. ส่วนเงินสมทบ เป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมาชิกออม (สมาชิกที่มีช่วงอายุ 15-30 ปี สมทบสูงสุด 600 บาท/ปี, ช่วงอายุ 30-50 ปี สมทบสูงสุด 960 บาท/ปี และสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สมทบสูงสุด 1,200 บาท/ปี)
3. ส่วนเงินสะสมที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ เป็นเงินออมที่สมาชิกส่งเข้ามาฝากกับ กอช. แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้ อาทิ เงินสะสมช่วงที่สมาชิกมีงานทำเป็นแรงงานตามกฎหมาย เงินประกันสังคมหรือเงินบำนาญชราภาพที่โอนมาจากประกันสังคม เป็นต้น
4. ส่วนผลประโยชน์ เป็นดอกผลของเงินสะสมและเงินสมทบ