พณ.นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้

พณ.นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ น้อมนำหลักคิด 'เศรษฐกิจพอเพียง' มาปรับใช้เป็นแนวคิด 'ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้' รณรงค์ให้ประชาชน เปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอย่างคุ้มค่า

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นอกจากมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และสินค้าที่เป็นวัตถุดิบสำคัญ ให้มีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมแล้ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ จึงได้น้อมนำหลักคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้เป็นแนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โดยได้เลือก คุณแสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข มาร่วมรณรงค์ พร้อมจัดทำเพลงและมิวสิควิดีโอที่มีเนื้อหาทันสมัย มุ่งเน้นสร้างความจดจำ และเกิดการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย รวมทั้ง ดึงผู้ประกอบการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ ณ จุดขายสินค้า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังต้องการให้ประชาชนใช้ประโยชน์ จากโครงการลดค่าครองชีพต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ เช่น โครงการธงฟ้าราคาประหยัด โครงการร้านอาหารหนูณิชย์ จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน 35 บาทต่อจาน แอปพลิเคชัน “ลายแทงของถูก”  

โดยแนวคิดที่มุ่งให้ประชาชนรู้จักเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาด และคุ้มค่า เปรียบเทียบราคา และปริมาณ ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด