รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

“คลัง” ทบทวนแนวทางให้เอกชน จัดการค่ารักษาพยาบาล

“คลัง” ทบทวนแนวทางให้เอกชน จัดการค่ารักษาพยาบาล
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 23 ม.ค.60-นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ชะลอเรื่องการจ้างบริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการทั้งระบบออกไปก่อน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เห็นด้วย โดยกระทรวงการคลังจะศึกษาข้อเสนอแนะของฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อดูข้อดีและข้อเสียของระบบเก่าและระบบใหม่ว่าอย่างไหนจะทำให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งไม่เป็นภาระกับงบประมาณของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง

โดยที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้ออกมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาทั้งในบัญชียาหลักและยานอกบัญชียาหลักให้ชัดเจนมากขึ้น ไม่ให้เกิดการรั่วไหลและเป็นการประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท และปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 7.1 หมื่นล้านบาท