กรมชลฯติดตามการปลูกข้าวในลุ่มเจ้าพระยา

กรมชลฯติดตามการปลูกข้าวในลุ่มเจ้าพระยา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลฯ ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ขอความร่วมมือเกษตรให้เป็นไปตามแผน

นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องพื้นที่เพาะปลูกข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่า ปัจจุบันมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังกว่า 4.26 ล้านไร่ สูงกว่าโครงสร้างการเพาะปลูกที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติวางแผนไว้ 2.6 ล้านไร่  แต่ทั้งนี้พบว่า ปัจจุบันปริมาณการใช้น้ำยังคงต่ำกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้แจ้งและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเรื่องหารือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อควบคุมปริมาณการเพาะปลูกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน พร้อมขอให้เกษตรกรให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ในการจัดการเพาะปลูกเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ