รมว.พาณิชย์ชูเวทีWEFดึงดูดนักลงทุน

รมว.พาณิชย์ชูเวทีWEFดึงดูดนักลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ พาณิชย์ ใช้เวที WEF ดึงนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุน เพื่อผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 เเสดงให้ผู้นำโลกรับฟัง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคมนี้ ที่ สมาพันธ์สวิส โดยได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการบริหาร Grow Asia ของ WEF ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ทาง WEF เคยดำเนินการ เพื่อสร้างเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ และยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการจัดทำสถาบันเกษตรนวัตกรรม ที่มิได้เพียงหาแนวทางทำการเกษตรแปรรูปใหม่ๆ แต่จะเน้นการพัฒนาไปถึงเคมีภาพและการพัฒนาซูเปอร์ฟู้ด ตลอดจนอุตสาหกรรมซูเปอร์ฟู้ด ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่จะผลักดันให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และการพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไทยยังได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปแสดงให้ผู้นำโลกได้รับฟัง และยังได้เชิญชวนนักลงทุนสำคัญ ให้เข้ามาลงทุนในไทย เพราะขณะนี้รัฐบาลไทยได้มีนโยบายผลักดันประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต