พลังงานจ่อชงกพช.รับซื้อไฟพลังงานทดแทน

พลังงานจ่อชงกพช.รับซื้อไฟพลังงานทดแทน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอกพช.เดินหน้ารับซื้อไฟพลังงานทดแทน พร้อมเร่งเดินหน้านโยบาย Energy 4.0

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงฯ อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานที่มีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. พิจารณาเห็นชอบได้ในการประชุมรอบถัดไปวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ โดยจะเน้นการบูรณาการผสมผสานพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ หรือ ไฮบริด ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มีประเภทใดมากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เบื้องต้นน่าจะดำเนินการได้ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ที่มีระบบสายส่งรองรับเพียงพอ ส่วนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าน่าจะใช้การรับซื้อตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ ฟีด อินทารีฟ ตามเดิม เพราะเป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดการแข่งขัน

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะเร่งเดินหน้าพัฒนาพลังงานชีวภาพตามนโยบาย Energy 4.0 โดยมีแนวคิดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อผลิตไฟฟ้าจากอ้อยและมันสำปะหลังในเฟสแรก ก่อนพิจารณาขยายไปยังวัตถุดิบอื่นในเฟสที่ 2 หากดำเนินการสำเร็จเชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 75,000 บาทต่อคนต่อปี รวมถึงเตรียมเข้าร่วมงานอัสตานา เอ็กซ์โป 2017 เพื่อแสดงศักยภาพด้านพลังงานของประเทศ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 10 กันยายนนี้ ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 5 ล้านคน