แรงงานเปิดบริการแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ

แรงงานเปิดบริการแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ

แรงงานเปิดบริการแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงแรงงาน เปิดบริการแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมฯได้เปิดให้บริการระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ (VGNEW e-Services) ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยบันทึกการวางแผนอาชีพ และบริการทดสอบต่าง ๆ  โดยสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่าง ๆ และการประมวลผลแก่นักเรียน ซึ่งการจัดทำระบบบริการด้านการส่งเสริมการงานทำนี้  เป็นการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทดสอบจนถึงการประมวลผล  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงาน ตั้งแต่เปิดใช้ระบบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 –  31 ธันวาคม 2559 มีผู้ใช้บริการ 1,429,584 คน เป็นผู้ใช้บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาและเลือกอาชีพ 467,618 คน โดยแบ่งเป็นชาย 163,756 คน หญิง 303,834 คน จังหวัดและหน่วยงานที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอนแก่น กองส่งเสริมการมีงานทำ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการระบบทดสอบสามารถทดสอบได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/VGNEWe-Services ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ของกรมการจัดหางาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook