ขนส่งฯจัดกิจกรรมความปลอดภัยบนถนน

ขนส่งฯจัดกิจกรรมความปลอดภัยบนถนน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมขนส่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ร่วมส่งเสริมวินัยจราจรแก่เยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ในส่วนกลางจัดที่บริเวณสนามเสือป่า พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมสานต่อแนวคิด “บอกรัก...ขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทย” ได้แก่ สำนึก น้ำใจ วินัย มารยาท ห่วงใย เกรงใจ อภัย และเคารพ ซึ่งจะเป็นต้นทุนความปลอดภัยที่จะติดตัวเยาวชน ในรูปแบบของเกมหรือกิจกรรมที่ให้ความรู้ ผสมผสานกับการเสริมสร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยและวินัยจราจร

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย และปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบ สร้างความตระหนักให้มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน โดยในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย  

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชน ด้วยการร่วม “บอกรัก..ขับขี่ปลอดภัย ด้วยทุนคนไทย” ส่งเสริมให้เยาวชนนำพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีด้วย สำนึก น้ำใจ วินัย มารยาท ห่วงใย เกรงใจ อภัย และเคารพ มาร่วมใช้ในการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัยร่วมกัน