เช็คด่วน ! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม ที่ไหนว่าง – เต็ม !!

เช็คด่วน ! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม ที่ไหนว่าง – เต็ม !!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เช็ครายชื่อ 80 โรงพยาบาลเอกชน ที่ร่วมโครงการประกันสังคม ที่ไหนยังว่างเท่าไร ที่ไหนเต็ม รีบแจ้ง ก่อนหมดสิทธิเปลี่ยนโรงพยาบาล 31 มีนาคม 2560 นี้

ในทุกปี ทางสำนักงานประกันสังคมจะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม สามารถแจ้งเปลี่ยนรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกซึ่งบางคนอาจย้ายที่อยู่ ที่ทำงาน หรือ เพื่อความสะดวกอื่นๆ


โดยปี 2560 นี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้มีการแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 โดยผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาทุกแห่ง


ในปี 2560 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศจำนวน 239 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 80 แห่ง และมีสถานพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม จำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลปิยะมินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลรักษ์สกล จังหวัดสกลนคร

สำหรับโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 80 แห่งที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม นั้น จะมีการจำจัดจำนวนผู้ที่จะใช้สิทธิไว้ในแต่ละโรงพยาบาล ขณะนี้มีบางโรงพยาบาลที่มีผู้แจ้งของใช้สิทธิเต็มจำนวนที่เปิดให้ใช้สิทธิแล้ว 12 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 68 แห่ง ขณะนี้ผู้ประกันตนยังสามารถแจ้งใช้สิทธิได้ มาดูรายละเอียดกันว่า มีโรงพยาบาลใดบ้างที่ยังสามารถใช้สิทธิได้อีกเท่าไร โรงพยาบาลไหนเต็มแล้วกันบ้าง มาดูกันครับ  

 

 ss1

ss2ss3

เช็คสถานะล่าสุดของโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ประกันตนได้ที่นี้