ผลสำรวจSMEไทยมีสัญญาณฟื้นตัว

ผลสำรวจSMEไทยมีสัญญาณฟื้นตัว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย เผย ผลสำรวจ SME ไทย มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นแล้ว มอง จีดีพี ปีนี้ยัง 3.6%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ประจำไตรมาส 4 ปี 2559 พบว่า ร้อยละ 44.1 มีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้ว โดยปัจจัยบวก ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของ SME ในปี 2560 คือ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมีผลต่อการบริโภคของภาคเอกชนอย่างชัดเจน ตัวเลขการส่งออกสินค้าเริ่มกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้อีกครั้งและภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจประมาณการภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 มีโอกาสที่จะขยายตัวระดับประมาณ ร้อยละ 3.6 การส่งออกมีโอกาสเติบโต ร้อยละ 1.4 และ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.6