สคร.ขีดเส้น31ม.ค.รสก.45แห่งส่งแผนลงทุน

สคร.ขีดเส้น31ม.ค.รสก.45แห่งส่งแผนลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สคร. ขีดเส้น 31 ม.ค. รัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ต้องส่งแผนลงทุนตามปีงบประมาณ 60 ผลักดันเศรษฐกิจไทย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. เปิดเผยหลัง ประชุมมอบนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ในปี 2560 โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2560 จำนวน 371,910 ล้านบาท ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี โดยที่ประชุมได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2560 เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2560 อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้รัฐวิสากิจ จัดทำแผนเร่งรัดการลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 และกำหนดให้ทุกวันที่ 5 ของเดือนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องส่งรายงานความคืบหน้าการลงทุน ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 จะมีโครงการจัดงาน SOE CEO Forum เพื่อให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจได้แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรแบ่งปันเทคนิคในการบริหารจัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินการทำหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรด้วย โดยให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประเมินผล

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2559 มีจำนวน 235,043 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.0 ของแผนการเบิกจ่าย