กบง.ทบทวนต้นทุนผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก

กบง.ทบทวนต้นทุนผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม กบง. ทบทวนต้นทุน กำหนดเงินชดเชย ส่งเสริมผู้ผลิตแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้พิจารณาทบทวนต้นทุนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกในปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพบว่า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 14.55 บาท/ลิตร หรือเทียบเท่าราคาน้ำมันดิบดูไบที่ประมาณ 65 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปรับเพิ่มขึ้น 0.05 บาทต่อลิตร จากสูตรเดิมที่กำหนดไว้ที่ 14.50 บาท/ลิตร 

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่งผลทำให้การผลิตน้ำมันจาก
ขยะพลาสติก ไม่สามารถแข่งขันกับราคาน้ำมันดิบดูไบได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก และจูงใจให้ผู้ผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกผลิตและจำหน่ายให้โรงกลั่น อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ประชุม กบง. จึงได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราเงินชดเชยให้แก่โรงกลั่นน้ำมันที่รับซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก ในอัตราเงินชดเชย = 14.55 - ราคาน้ำมันดิบ โดยในปีที่ผ่านมาได้ผลิตน้ำมันดิบจากขยะพลาสติกแล้ว 454,000 ลิตร