น้ำท่วมใต้โรงงานอ่วม58แห่งสูญ25ล.

น้ำท่วมใต้โรงงานอ่วม58แห่งสูญ25ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผย โรงงาน 58 แห่ง อ่วม น้ำท่วมภาคใต้ ความเสียหาย 25 ล้านบาท

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบกว่า 58 โรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กหรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs และเหมืองแร่ ได้รับผลกระทบ 2 เหมือง คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 25 ล้านบาท 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งน้ำดื่มกว่า 3,000 โหล ถุงยังชีพต่าง ๆ อีกทั้งขณะนี้ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังปริมาณน้ำลด ผ่านทางจังหวัดหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อย่างไรก็ตาม คาดว่า อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ได้แก่ อุตสาหกรรมกุ้งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร