กรมการค้าภายในชงผลศึกษาต้นทุนสินค้า

กรมการค้าภายในชงผลศึกษาต้นทุนสินค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน ส่งผลการศึกษาต้นทุนราคาสินค้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านให้ รัฐมนตรีช่วยฯ พาณิชย์ แล้ว

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ได้นำเสนอ ผลการศึกษาต้นทุนราคาสินค้าเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งมอบให้กับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสถานการณ์ราคาสินค้า และต้นทุนการผลิตของไทยส่วนใหญ่ มีราคาต้นทุนต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ยกเว้นในส่วนของราคาน้ำมันพืช และน้ำมันเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการประชุมติดตามผลการทำงานของกรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป ซึ่งประกอบด้วยกรมการค้าภายใน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา