พณ.ออกมาตรการยกระดับราคามันสำปะหลัง

พณ.ออกมาตรการยกระดับราคามันสำปะหลัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ออกมาตรการยกระดับราคามันสำปะหลังในประเทศ กำหนดผู้ส่งออกสต็อกในอัตราส่วน 1.5 ต่อ 1

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการยกระดับราคามันสำปะหลังในประเทศ โดยการออกระเบียบกระทรวงฯว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกจะส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ต้องมีสต็อกในความครอบครองในเดือนก่อนหน้าที่จะส่งออกในอัตราส่วน 1.5 ต่อ 1 เช่น ผู้ส่งออกจะส่งออกผลิตภัณฑ์มันเดือนมกราคม 10,000 ตัน ต้องมีสต็อกผลิตภัณฑ์มันเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 15,000 ตัน ทั้งนี้ เป็นการปรับจากระเบียบเดิมที่กำหนดอัตราส่วน 1 ต่อ 2 หรือมีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในความครอบครองในเดือนก่อนหน้า 1 ส่วน ส่งออกได้ 2 ส่วน

พร้อมกันนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเกษตรกร จัดชุดตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อลดปัญหาการลักลอบนำเข้า และควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยช่วง 11 เดือนแรกปี 2559 มีปริมาณ 10.13 ล้านตัน มูลค่า 2,667 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็น 5.11%และ 17.36% ตามลำดับ