ก.เกษตรตั้งจุดบริการปชช.ช่วงีปใม่129จุด

ก.เกษตรตั้งจุดบริการปชช.ช่วงีปใม่129จุด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดหน่วยงานก.เกษตรริมถนนสายหลัก ตั้งจุดบริการให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 129 จุด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่อยู่ติดถนนสายหลัก เปิดจุดบริการเครื่องดื่ม กาแฟ อาหารว่าง ห้องน้ำ ให้ประชาชนที่เดินทางได้ผ่อนคลาย เดินทางต่อด้วยความปลอดภัย พร้อมกับได้จัดที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย ให้ซื้อไปฝากญาติมิตรในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย ในปีนี้เปิดจุดบริการ 129 จุด ใน 58 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2559 - 3 ม.ค. 2560 นอกจากนี้ ยังได้จัดแหล่งท่องเที่ยว โดยกรมชลประทาน ได้ชวนชมเขื่อนใหญ่ต่างๆที่มีบรรยากาศสวยงาม ซึ่งบางส่วนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิเช่น เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นต้น นอกจากจะได้ชื่นชมพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้ว ยังได้เรียนรู้แนวทางพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใช้ได้ทุกยุคสมัย การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ยังมีที่พักไว้บริการในราคาพิเศษอีกด้วย

ขณะที่ในส่วนขององค์การส่งเสริมกิจกาโคนม (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราขทานจัดตั้ง ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์นมจนถึงวันที่ 12 ม.ค. 2560 มีสถานที่จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ และ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก