สนามบินดอนเมืองเปิดห้องรับรองพระภิกษุ

สนามบินดอนเมืองเปิดห้องรับรองพระภิกษุ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทอท. เปิดห้องรับรองพระภิกษุ สามเณร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานที่มีการให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า 34 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี รวมถึงพระภิกษุและสามเณรที่ใช้บริการ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณชั้น 3 แนวทางเดินรอยต่ออาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และอาคาร 2 ทดแทนห้องพักรับรองเดิมที่มีขนาดเล็ก และไม่สะดวกต่อการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุ สามเณร ใช้เป็นสถานที่พักรอตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจให้เป็นการเฉพาะและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพุทธศาสนา และอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุ สามเณร ในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ