ไทยสมายล์ย้ายไปสุวรรณภูมิ16ม.ค.2560

ไทยสมายล์ย้ายไปสุวรรณภูมิ16ม.ค.2560

ไทยสมายล์ย้ายไปสุวรรณภูมิ16ม.ค.2560
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยสมายล์ ย้ายจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิ เริ่ม 16 ม.ค. 2560 ย้ำยุทธศาสตร์สายการบินในเครือการบินไทย

นายวรเนติ หล้าพระบาง กรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า บอร์ดการบินไทย เห็นชอบให้สายการบินไทยสมายล์ ยกเลิกการบินที่ดอนเมือง ให้ยุบรวมและใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2560 ถือเป็นการปรับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มสายการบินในเครือการบินไทย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวเปิดตลาดการบินใหม่ ๆ ในต่างประเทศ