กกพ.มีมติลดค่า FT งวด ม.ค.-เม.ย. 60 ลง 4 สต.

กกพ.มีมติลดค่า FT งวด ม.ค.-เม.ย. 60 ลง 4 สต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม กกพ. มีมติ ลดค่า FT งวด ม.ค. - เม.ย. 2560 ลง 4 สตางค์ต่อหน่วย มีผลให้ค่าไฟอยู่ที่ 3.3827 บาทต่อหน่วย

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ. มีมติปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ FT งวดเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ลง 4 สตางค์ต่อหน่วย มาอยู่ที่ -37.29 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อลดภาระผู้บริโภคในช่วงปีใหม่ มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.3827 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการปรับลดค่า FT ในครั้งนี้ แม้ว่าในช่วงปีหน้าต้นทุนราคา
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวสูงขึ้น แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าภาคเอกชนและในต่างประเทศหลายแห่งหยุดซ่อมบำรุงนอกแผน ทำให้ กกพ. สามารถเรียกเก็บเงินจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือ เอพี ได้เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาอุดหนุนค่าเอฟทีบางส่วน ขณะที่ราคาเชื้อเพลิง งวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน รวมถึงยังมีต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากการเข้า
ระบบของเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนและน้ำมันเตา เนื่องจากแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาในพม่า จะปิดซ่อมบำรุง ดังนั้นค่าเอฟทีงวดถัดไปอาจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 สตางค์ต่อหน่วย แต่ กกพ. จะพยายามบริหารจัดการให้ต้นทุนลดลง เพราะมีเงินจากกองทุนเหลืออยู่บางส่วนซึ่งจะสามารถนำมาอุดหนุน