ห้าม! ค่ายมือถือเปิดชื่อผู้ใช้บริการบน “พร้อมเพย์”

ห้าม! ค่ายมือถือเปิดชื่อผู้ใช้บริการบน “พร้อมเพย์”
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า จากการหารือได้ข้อสรุปว่า กสทช. จะส่งหนังสือกำชับให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึงการโอนย้ายเลขหมายให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ กสทช. อย่างเคร่งครัด ทั้งการออกซิมการ์ดใหม่ การขอเปลี่ยนแปลงเจ้าของซิมการ์ด การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้ในการติดต่อเท่านั้น

ส่วนการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งและพร้อมเพย์ ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องแจ้งให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลเฉพาะเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะไม่ปรากฏชื่อของผู้ใช้บริการ

ขณะที่ การเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังสถาบันการเงินให้รับทราบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โมบายแบงก์กิ้งถึง 19 ล้านคน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ยอดการกดเงินทางตู้กดเงินสดอัตโนมัติ หรือ ตู้เอทีเอ็ม (ATM) ก็มีปริมาณลดลง ทำให้ผู้ประกอบการสถาบันการเงินต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะเห็นการปิดสาขาและการเพิ่มในรูปแบบของการบริการอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น