รมว.เกษตรฯมั่นใจทำงานกับชุติมาได้

รมว.เกษตรฯมั่นใจทำงานกับชุติมาได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจ รัฐมนตรีช่วยคนใหม่ ทำงานได้ทันที มอบแก้ปัญหาข้าวครบวงจร ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในการเข้าทำงานวันแรก ว่า เบื้องต้นในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องข้าวครบวงจร โดยในช่วงที่เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายและบริหาจัดการข้าว หรือ นบข. มาก่อน จึงสามารถเริ่มทำงานได้ทันที เพราะรู้ถึงเเผนการทำงานและยุทธศาสตร์ข้าวที่จัดเจน เชื่อว่าจะสามารถเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างครบวงจรได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมาศึกษางาน เพราะกรอบการทำงานของรัฐมนตรีหลังจากนี้ เหลือเวลาค่อนข้างน้อย จึงจำเป็นต้องคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ มาร่วมทำงานให้เร็วที่สุด 

นอกจากนี้ ในส่วนของนโยบายกระทรวงเกษตร ที่ให้มี 2560 เป็นปีแห่งการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงอยากให้ นางสาวชุติมา มาดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้า เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศให้ได้ และเชื่อว่าจะสามารถทำงานได้ดีกว่าที่ผ่านมา