ชาวสวนยางมองปีหน้าราคาช่วงขาขึ้น

ชาวสวนยางมองปีหน้าราคาช่วงขาขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง แนะเกษตรกรอย่าเร่งขายยางช่วงนี้ เนื่องจากราคายังเป็นช่วงขาขึ้นไปจนถึงสิ้นปี 2560

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดผ่านรายการ INN โฟกัสเศรษฐกิจ ว่า ขณะนี้ราคายางพารา ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2560 ไปจนถึงสิ้นปี เนื่องจากในตลาดโลก ขณะนี้ยางพารามีน้อยแต่มีความต้องการสูง ทำให้ราคาในประเทศล่าสุดปรับไปแล้ว กิโลกรัมละกว่า 80 บาท ซึ่งยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเนื่องจากราคาในตลาดจีน ล่าสุดขณะนี้ปรับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้อยากให้เกษตรกรอย่าเพิ่งเร่งนำยางออกมาขายเนื่องจากรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน เพราะราคายางพารายังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากผลกระทบในส่วนของภัยธรรมชาติทำให้ยางพาราในตลาดโลกหายไปกว่า 1 ล้านตัน จากความต้องการทั้งสิ้น 13 ล้านตัน ทั้งนี้ อยากฝากไปยังรัฐบาลอย่าเพิ่งเร่งระบายยางในสต๊อกจำนวนกว่า 3 แสนตันออกมา เนื่องจากอาจจะทำให้ราคาตกต่ำได้