พณ.นำสินค้าOTOPร่วมงานOTOP CITY 2016

พณ.นำสินค้าOTOPร่วมงานOTOP CITY 2016
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่งส่งเสริมสินค้าโอท็อป เน้นการสร้างตราสินค้า ในงาน “OTOP CITY 2016” 18 - 26 ธ.ค. นี้ ที่เมืองทองธานี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภค กำลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินค้าที่อิงวัฒนธรรม สินค้าส่งเสริมสุขภาพ สินค้าที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน ทำให้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า OTOP และสินค้าชุมชนของไทย เป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นโอกาสนี้ เร่งพัฒนาสินค้าทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยในระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2559 นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะนำผลิตภัณฑ์ OTOP Select สินค้าชุมชนของไทย และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายในงาน “OTOP CITY 2016”  ที่เมืองทองธานี