ทำดีต้องได้ดี ! คลังชงครม.ให้ของขวัญปีใหม่ คืนเงิน-ลด ดบ.ลูกค้าดี 4.6 ล้านคน

ทำดีต้องได้ดี ! คลังชงครม.ให้ของขวัญปีใหม่ คืนเงิน-ลด ดบ.ลูกค้าดี 4.6 ล้านคน

ทำดีต้องได้ดี ! คลังชงครม.ให้ของขวัญปีใหม่ คืนเงิน-ลด ดบ.ลูกค้าดี 4.6 ล้านคน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

คลัง เสนอ ครม. อนุมัติมาตรการของขวัญปีใหม่เพิ่มเติม วันอังคาร 20 ธ.ค. 59 ให้แบงก์รัฐจ่ายเงินคืน -ลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าชั้นดี 4.6 ล้านคน เป็นเงิน กว่า 3 พันล้านบาท  

 

มีรายงานข่าวว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการของขวัญปีใหม่เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นที่ ลูกหนี้ดี ที่มีประวัติการชำระเงินตรงเวลา ไม่มีการขาดนัดชำระหนี้ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 2 แห่ง คือธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ไปที่เลขานุการคณะรัฐมนตรี (ครม.)แล้ว เพื่อรอบรรจุเป็นเข้าที่ประชุมครม. 

มาตรการดังกล่าว จะเป็นการปรับลดดอกเบี้ย หรือคืนเงินให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ชำระตรงเวลา ตามเกณฑ์ของธนาคารแต่ละแห่ง  ซึ่งการออกมาตรการนี้ เป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  เป็นมาตรการที่ต้องการส่งเสริมคนที่มีความซื่อสัตย์  มีการชำระหนี้ธนาคารตรงเวลา ถือเป็นรางวัลให้กับคนทำดี   

สำหรับมาตรการที่เสนอครม. จะเป็นมาตรการเฉพาะ ธอส.และออมสิน เพราะในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้ทำไปแล้ว  ส่วนนโยบายนี้จะทำทุกปีหรือไม่นั้น ก็แล้วแต่ละแบงก์มีกำลังเพียงพอหรือไม่ เพราะมาตรการนี้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชย แต่ยอมให้นำเงินที่ใช้ทำโครงการนี้ไปคำนวณกลับเป็นกำไรและโบนัสได้ 

รายงานข่าวเผยด้วยว่า มาตรการนี้ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่ 20 ธ.ค.เป็นมาตรการคล้ายกับที่ทำช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา คือ ลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าประวัติดี หรือคืนเงินให้กับลูกค้าที่ยอดกู้ไม่สูงมาก เพื่อเป็นรางวัลสำหรับลูกค้าชำระหนี้ตรงเวลา 

ในส่วนของ ธอส.จะคืนดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่ชำระดี ตรงเวลาในช่วง 48 งวดย้อนหลัง กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ลูกค้าได้รับเงินคืน 1 พันบาททันที คาดว่าจะใช้งบราว 200 ล้านบาท  มีลูกค้าที่เข้าข่ายได้รับเงิน 3 แสนราย หากครม.อนุมัติ ก็พร้อมจะจ่ายคืนให้ลูกค้าทันทีในงวดธ.ค. 2559 

ด้าน ธนาคารออมสิน จะลดดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าชั้นดี 1-3% ของดอกเบี้ยที่ชำระในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะจ่ายคืนให้ในเดือน ม.ค.2560 มีกลุ่มลูกค้าได้ประโยชน์ 7-8 แสนรายคิดเป็นเงิน 150-160 ล้านบาท และให้วงเงินกู้เพิ่มเติม ให้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ผ่อนชำระปกติ12เดือน โดยไม่มีเรียกหลักประกันเพิ่ม 

ในขณะที่ ธ.ก.ส.นั้น จะเป็นการคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มาชำระหนี้ ในระดับ3-5%ตามชั้นลูกค้า โดยลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี 3 ปีติดต่อกันจะได้รับดอกเบี้ยคืน 5% ลูกค้าชำระหนี้ดี 2 ปีติดต่อ จะได้รับดอกเบี้ยคืน 4% 

ส่วนลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี 1 ปี หรือเป็นลูกค้าใหม่จะได้รับดอกเบี้ยคืน 3% โดยใช้เงิน 3 พันล้านบาท มีลูกค้าได้ประโยชน์กว่า 3.5 ล้านราย เริ่มจ่ายเงินให้กับลูกค้าตั้งแต่เดือนนี้ ถึงเม.ย. 2560 ตามรอบของการชำระหนี้ 

ทั้งนี้ มาตรการของขวัญปีใหม่แบงก์รัฐปีนี้ คาดว่าจะมีลูกค้าได้รับการคืนดอกเบี้ย 4.6 ล้านราย คิดเป็นเงินแบงก์รัฐคืนให้ลูกค้ากว่า 3 พันล้านบาท โดยแบงก์รัฐไม่ได้ขอชดเชย แต่ขอให้กระทรวงการคลังนับเป็นผลงาน เพื่อบวกกลับเข้าไปเป็นกำไรเวลาประเมินผลงาน และประเมินโบนัสพนักงาน