ด่วน! ลดหย่อนภาษีสิ้นปี ไม่จ่ายโดนปรับอ่วม

ด่วน! ลดหย่อนภาษีสิ้นปี ไม่จ่ายโดนปรับอ่วม

ด่วน! ลดหย่อนภาษีสิ้นปี ไม่จ่ายโดนปรับอ่วม
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

โค้ง สุดท้ายเหลือเวลาอีกนิดเดียวก็ปีใหม่แล้ว ต้องรีบวางแผนภาษีรายปีกันได้แล้ว จะได้ไม่ต้องปวดหัวในภายหลัง แต่ก่อนยื่นภาษีมาดูกันสักนิดว่าคุณสามารถลดหย่อนภาษีด้วยวิธีไหนได้บ้าง เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง


ใครมีรายได้ ต้องเสียภาษีบ้าง?
ภาษีเงินได้ คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ของเงินได้ โดยต้องยื่นภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป โดยแบ่งการยื่นออกเป็นทั้ง 2 แบบ

• แบบที่ 1 ภ.ง.ด.91 ผู้ยื่นภาษีมีรายได้ “ทางเดียว” ไม่มีรายได้อื่นๆ เช่น ค่าจ้าง มนุษย์เงินเดือน
• แบบที่ 2 ภ.ง.ด.90 ผู้ยื่นภาษีมีรายได้ “หลายทาง” เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนเราต้องแสดงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจากนั้นจึงนำมายื่นและลดหย่อนภาษีได้
• ทั้ง 2 แบบ ให้ยื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น


อัตราภาษีใหม่ สามารถสรุปได้ ดังนี้

taxstable


กรณีขอ “ลดหย่อนภาษี” มีอะไรบ้าง?

ratetaxsยื่นภาษีได้หลายช่องทาง?


1. ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ยื่นที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ สำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91

3. ยื่นได้ที่ธนาคารกรุงไทย มีหลักเกณฑ์ดังนี้
3.1 ต้องชำระเงินเต็มจำนวน

4. ธนาคารพาณิชย์ไทย มีหลักเกณฑ์ดังนี้
4.1 ใช้แบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับที่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่ กรมสรรพากร จัดทำขึ้น และจัดส่งให้

5. ที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เท่านั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
5.1 ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
5.2 ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือ ธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน) ส่งไปที่ "สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"


สำหรับใครที่ยังไม่มีค่าลดหย่อนภาษี แนะนำให้ซื้อประกันชีวิตเพราะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท แถมยังได้ความคุ้มครองกรณีเราเสียชีวิตอีกด้วย ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดตามรูปด้านล่างนี้ก่อนได้เลย...

ssp