เปิดแนวคิด Money Expo 2017 จัดเพิ่มเป็น 7 ครั้ง 6 ภูมิภาค

เปิดแนวคิด Money Expo 2017 จัดเพิ่มเป็น 7 ครั้ง 6 ภูมิภาค

เปิดแนวคิด  Money Expo 2017 จัดเพิ่มเป็น 7 ครั้ง 6 ภูมิภาค
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดแนวคิด มหกรรมการเงิน Money Expo 2017 นวัตกรรมการเงิน 4.0 Financial Innovation 4.0 จัดเพิ่มเป็น 7 ครั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมกับเปิดตัวโลโก้ใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิมเผยสถาบันการเงิน จองพื้นที่ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศเต็มหมดแล้ว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ปีที่ 17 ประจำปี 2560 เปิดเผยถึงแนวคิดการจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo 2560 ว่า จะใช้แนวคิดการจัดงานที่สอดรับกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล และสอดรับกับเทคโนโลยีทางการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยแนวคิด “นวัตกรรมการเงิน 4.0 Financial Innovation 4.0” เป็น แนวคิดหลักในการจัดงาน มหกรรมการเงินปีที่ 17 ประจำปี 2560 หรือ Money Expo 2017 เพื่อส่งเสริมและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน โดยเฉพาะในด้าน FinTech และ Startup ที่เกี่ยวโยงกับประชาชน ธนาคาร สถาบันการเงิน ไปจนถึง ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินยุคใหม่ พร้อมกับเปิดตัวโลโก้ใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิม

santi


นายสันติกล่าวว่า นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economyโดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตภายในสิ้นปี 2017 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ในทุกด้าน ก็ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech มีการตื่นตัวอย่างมาก งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2017 จึงได้เพิ่มโซนใหม่ FinTech& Startup เพื่อส่งเสริมและแสดงนวัตกรรมการเงินยุคใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นรวมไปถึงการส่งเสริมกลุ่ม Startup เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดบริการทางการเงินการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย

pakinee

 

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ปีที่ 17 ประจำปี 2560 เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2017 ได้เพิ่มการจัดงานเป็น 7 ครั้งตลอดทั้งปีใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดย งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ จะเพิ่มการจัดงานเป็น 2 ครั้ง โดยเพิ่มงานใหม่ในปลายปีอีกครั้งคือ งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี 2017 จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ Hall EH 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อตอบสนองความต้องการในบริการทางการเงินและการลงทุนของชาวกรุงเทพและประชาชนในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่มีกำลังซื้อสูง รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการซื้อกองทุน RMF/LTF ช่วงท้ายปีเพื่อการออมระยะยาวและลดหย่อนภาษีด้วย ไปจนถึงบริการทางการเงินและการลงทุนทุกเรื่อง

 

 7 งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2017

tb1

พื้นที่จัดงาน 6 ภูมิภาคจองเต็มหมดแล้ว

นายสันติกล่าวว่า งานมหกรรมการเงิน Money Expo ในภูมิภาค 5 แห่งประจำปี 2560 คืองานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยา ครั้งที่ 7งานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 7 งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช ครั้งที่ 11 งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานี ครั้งที่ 5 และงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 12 มีธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย และโบรกเกอร์ทอง สั่งจองพื้นที่จัดงานจนเต็มพื้นที่หมดแล้วและได้ทำการจับสลากเลือกพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว