อย่างง ! รู้ยัง ปี 59 หักลดหย่อนภาษีจากเที่ยว-ช้อปช่วยชาติได้ 75,000 บาท ?

อย่างง ! รู้ยัง ปี 59 หักลดหย่อนภาษีจากเที่ยว-ช้อปช่วยชาติได้ 75,000 บาท ?

อย่างง ! รู้ยัง ปี 59 หักลดหย่อนภาษีจากเที่ยว-ช้อปช่วยชาติได้ 75,000 บาท ?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รวมมาตรการภาครัฐที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีเเพิ่มเติม ในปี 2559 โดยมติคณะรัฐมนตรี 4 ครั้ง 5 มาตรการ รวมแล้วมียอดสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 75,000 บาท 

การออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการคลัง ผ่านโครงการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศหรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า กิน เที่ยว ช้อปช่วยชาติ ของ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปีภาษี 2559 ซึ่ง ผู้มีรายได้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีในการยื่นภาษีประจำปี ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 นั้น มีการออกมาตรการมาหลายหลัง โดยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 13 ธ.ค.59 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการ ช้อปช่วยชาติ วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ในช่วง วันที่ 14 – วันที่ 31 ธ.ค. 2559

แต่ยังจำได้หรือไม่ว่า มาตรการก่อนหน้าที่ออกมามีมาตรการอะไรบ้าง และสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไร..? วันนี้เราจะพาย้อนไปดูมาตรการเหล่านั้น เพื่อประโยชน์ของผู้เสียภาษีทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์นำมาหักลดหย่อนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ

1 มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มี 2 มาตรการคือ

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ 15,000 บาท
โดยนำรายจ่ายจากการ “กิน-เที่ยว” หรือค่าใช้จ่ายจากการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร (ไม่รวมสุรา เบียร์ ไวน์) รวมถึงค่าที่พักโรงแรม มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ มีผลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน คือ 9-17 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานี้ครับ ใครใช้แล้วก็อย่าลืมนำมาลดหย่อนภาษีกันด้วยนะครับ


 • ค่าลดหย่อนจากการใช้จ่ายท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
โดยต้องเป็นค่าโรงแรมและค่าที่พักสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฎหมายครับ มาตรการนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องมาจากปี 2558 

 

2 โครงการช้อปช่วยชุมชน (ช้อป OTOP ช่วยชาติ ) ตามมติครม.เมื่อเดือน กรกฎาคม 2559

ผู้เสียภาษีสามารถนำค่าซื้อสินค้า OTOP จำนวน 15,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนพิเศษสำหรับปี 2559 นี้ครับ โดยเป็นโครงการช้อปช่วยชุมชนเพื่อให้กระตุ้นการใช้จ่ายต่างๆครับ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้ครับ

1เป็นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ที่ได้รับการรับรองจากส่วนราชการ และจดทะเบียนผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2จำนวนเงินลดหย่อนภาษีสูงสุดคือ 15,000 บาท และระยะเวลาการซื้อตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2559

3. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน คือ “ใบกำกับภาษี” แบบเต็มรูป

 

3 มาตรการเที่ยวช่วยชาติ 1ธ.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่าลดหย่อนจากการใช้จ่ายท่องเที่ยวเดือนธันวาคมสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องเป็นค่าโรงแรมและค่าที่พักสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฎหมาย4 มาตรการช้อปช่วยชาติ 15,000 บาท ตามมติ ครม. 13 ธ.ค. 59
สามารถนำค่าลดหย่อนในโครงการช้อปช่วยชาติ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ในช่วง วันที่ 14 -31 ธ.ค. 2559 โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อคือ

1. จำนวนเงินลดหย่อนภาษีสูงสุด คือ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559
3. หลักฐานคือ “ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป”

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook