ออมสินโอนเงินผู้มีรายได้น้อยแล้ว1.28ล้านราย

ออมสินโอนเงินผู้มีรายได้น้อยแล้ว1.28ล้านราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน โอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเม็ดเงินถึงผู้มีรายได้น้อย 1,286,820 ราย เป็นเงิน 2,878,183,500 บาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และ ครม. ได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยกระทรวงการคลังทำการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อย และได้จัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์มายังธนาคารออมสิน ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 และวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 รวม 2 วัน ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนจำนวน 1,286,820 ราย คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,878,183,500 บาท