กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิต

กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมวิชาการเกษตร ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามคุณภาพของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างปุ๋ย พันธุ์พืช โดยปี 59 จับกุมได้ 30 ราย มูลค่า 83 ล้าน

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร จะเข้มงวดต่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรพร้อมให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบติดตามคุณภาพของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแม้จะผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วก็ตาม โดยส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ออกตรวจสอบในแหล่งผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทั้งประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2560 กรมมีเป้าหมายในการตรวจวัตถุอันตรายนำเข้า 550 ตัวอย่าง ตรวจโรงงานผลิตวัตถุอันตราย 100 โรงงาน ตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจัยการผลิตคุณภาพ หรือร้าน Q-shop และร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น  23,570 ร้านค้า โดยสุ่มเก็บตัวอย่างทั้งปุ๋ยและวัตถุอันตรายมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งยังมีแผนตรวจติดตามคุณภาพวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้ ปี 2558 ได้มีการเข้าจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าผืนกฎหมาย จำนวนทั้งหมด 17 ราย อายัดของกลางรวมจำนวน 271 ตัน  คิดเป็นมูลค่ากว่า 73 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 30 ราย อายัดของกลางรวม จำนวน 2,132 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 83 ล้านบาท