แบงก์ชาติ ออกพันธบัตรเดือน ธ.ค. 12 รุ่นระดมเงิน 3.55 แสนล้านบาท

แบงก์ชาติ ออกพันธบัตรเดือน ธ.ค. 12 รุ่นระดมเงิน 3.55 แสนล้านบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท.เปิดแผนออกพันธบัตรประจำเดือนธันวาคม รวม 12 รุ่น มูลค่ารวม 355,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสารอายุ 1 เดือน 3 รุ่น อายุ 3 เดือน 3รุ่น และอายุ 6 เดือน 3 รุ่น ส่วนอายุ 1-3 ปี ออกมาอย่างล่ะ 1 รุ่น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจำเดือนธันวาคม 2559 ว่า มีแผนออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 12 รุ่น รวม 355,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

ตราสารหนี้อายุ 1 เดือน จำนวน 3 รุ่น รวมเป็นวงเงิน 30,000 ล้านบาท ได้แก่

รุ่น 23/29/59 วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

รุ่น 24/28/59 วงเงิน 10,000 ล้านบาท และ

รุ่น 25/28/59 วงเงิน 10,000 ล้านบาท

 

ตราสารหนี้อายุ 3 เดือน มี 3 รุ่น รวมวงเงิน 105,000 ล้านบาท ได้แก่

1. รุ่น 49/91/59 วงเงิน 35,000 ล้านบาท

2.รุ่น 50/91/59 วงเงิน 35,000 ล้านบาท

3.รุ่น 51/91/59 วงเงิน 35000 ล้านบาท 

 

ตราสารหนี้อายุ 6 เดือน จำนวน 3 รุ่น รวมวงเงิน 135,000 ล้านบาท ได้แก่รุ่น

149/182/59 วงเงิน 45,000 ล้านบาท

2. รุ่น 50/182/59 วงเงิน 45,000 ล้านบาท

3. 51/182/59 วงเงิน 45,000 ล้านบาท

 

ขณะที่ตราสารหนี้อายุ 1 ปี 2 ปีและ 3 ปี ออกชนิดละ

1 รุ่น ได้แก่ ตราสารหนี้อายุ 1 ปีรุ่น 5/364/59 วงเงิน 40,000 ล้านบาท

ตราสารหนี้อายุ 2 ปี รุ่น 2/2ปี/2559 วงเงิน 35,000 ล้านบาท

โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั่วอยู่ที่ 1.58% ต่อปี และ

ตราสารหนี้อายุ 3 ปี รุ่น 1/FRB3ปี/2558 วงเงิน 10,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม BIBOR-0.1 หรือคิดเป็น 1.494% ต่อปี

 

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป