แบงก์ชาติ ออกพันธบัตรเดือน ธ.ค. 12 รุ่นระดมเงิน 3.55 แสนล้านบาท

แบงก์ชาติ ออกพันธบัตรเดือน ธ.ค. 12 รุ่นระดมเงิน 3.55 แสนล้านบาท

แบงก์ชาติ ออกพันธบัตรเดือน ธ.ค. 12 รุ่นระดมเงิน 3.55 แสนล้านบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท.เปิดแผนออกพันธบัตรประจำเดือนธันวาคม รวม 12 รุ่น มูลค่ารวม 355,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสารอายุ 1 เดือน 3 รุ่น อายุ 3 เดือน 3รุ่น และอายุ 6 เดือน 3 รุ่น ส่วนอายุ 1-3 ปี ออกมาอย่างล่ะ 1 รุ่น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจำเดือนธันวาคม 2559 ว่า มีแผนออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 12 รุ่น รวม 355,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

ตราสารหนี้อายุ 1 เดือน จำนวน 3 รุ่น รวมเป็นวงเงิน 30,000 ล้านบาท ได้แก่

รุ่น 23/29/59 วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

รุ่น 24/28/59 วงเงิน 10,000 ล้านบาท และ

รุ่น 25/28/59 วงเงิน 10,000 ล้านบาท

 

ตราสารหนี้อายุ 3 เดือน มี 3 รุ่น รวมวงเงิน 105,000 ล้านบาท ได้แก่

1. รุ่น 49/91/59 วงเงิน 35,000 ล้านบาท

2.รุ่น 50/91/59 วงเงิน 35,000 ล้านบาท

3.รุ่น 51/91/59 วงเงิน 35000 ล้านบาท 

 

ตราสารหนี้อายุ 6 เดือน จำนวน 3 รุ่น รวมวงเงิน 135,000 ล้านบาท ได้แก่รุ่น

149/182/59 วงเงิน 45,000 ล้านบาท

2. รุ่น 50/182/59 วงเงิน 45,000 ล้านบาท

3. 51/182/59 วงเงิน 45,000 ล้านบาท

 

ขณะที่ตราสารหนี้อายุ 1 ปี 2 ปีและ 3 ปี ออกชนิดละ

1 รุ่น ได้แก่ ตราสารหนี้อายุ 1 ปีรุ่น 5/364/59 วงเงิน 40,000 ล้านบาท

ตราสารหนี้อายุ 2 ปี รุ่น 2/2ปี/2559 วงเงิน 35,000 ล้านบาท

โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั่วอยู่ที่ 1.58% ต่อปี และ

ตราสารหนี้อายุ 3 ปี รุ่น 1/FRB3ปี/2558 วงเงิน 10,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม BIBOR-0.1 หรือคิดเป็น 1.494% ต่อปี

 

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป