ฉัตรชัยสั่งตรวจสอบตั๋วปุ๋ยขู่ลงโทษตามกม.

ฉัตรชัยสั่งตรวจสอบตั๋วปุ๋ยขู่ลงโทษตามกม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ เกษตรและสหกรณ์ สั่งเร่งตรวจสอบตั๋วปุ๋ย หากพบกระทำต้องลงโทษตามกฎหมาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการซื้อขายปุ๋ยล่วงหน้า (ตั๋วปุ๋ย) ของสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งตรวจสอบปัญหาการซื้อขายตั๋วปุ๋ยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากที่สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดหาปุ๋ยให้แก่สมาชิก โดยสั่งซื้อจากบริษัทเป็นจำนวนมาก และไม่ได้ทำการสำรวจความต้องการของสมาชิก ซึ่งไม่เป็นไปตามกลไกของสหกรณ์ เนื่องจากการจัดหาปุ๋ยจะต้องสำรวจความต้องการของสมาชิกก่อน โดยสหกรณ์จะต้องเป็นผู้จัดหาและรวมซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ แต่จากการดำเนินการของบริษัทจะออกตั๋วปุ๋ยให้สหกรณ์เหมือนการซื้อขายล่วงหน้า เมื่อครบกำหนดบริษัทจะนำปุ๋ยมาให้ตามเวลาที่กำหนด 

ทั้งนี้ กลไกปกติของสหกรณ์จะบริการจัดหาปุ๋ยให้แก่สมาชิก แต่ในกรณีดังกล่าวสหกรณ์ได้ปล่อยสินเชื่อให้สหกรณ์อื่นด้วย ซึ่งไม่ใช่การดำเนินการตามกฎหมาย จึงได้สั่งการให้เร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างชัดเจน หากพบการกระทำความผิดจะต้องมีผู้รับผิดชอบตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่มีการยกเว้น