บัญชีกลางเผย ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ลดรายจ่ายได้กว่า 2 หมื่นต่อเดือน

บัญชีกลางเผย ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ลดรายจ่ายได้กว่า 2 หมื่นต่อเดือน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลางพร้อมรับนโยบายรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน หลังจากติดตั้งระบบ Solar Rooftop ได้เพียง 1 เดือน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จำนวน 5,635 kWh ซึ่งลดค่าไฟฟ้าได้สูงถึง 22,540 บาท และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการช่วยกันประหยัดพลังงานและงบประมาณภาครัฐ

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 60 kWp และเปิดให้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พบว่าตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559
– 31 ตุลาคม 2559 สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้จำนวน 5,635 kWh ซึ่งลดค่าไฟฟ้าได้เป็นจำนวนเงิน 22,540 บาท ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวัน ทำให้ Solar Rooftop ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หาก Solar Rooftop สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคาดว่าจะทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่านี้อย่างแน่นอน และจะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ของกรมบัญชีกลางถือเป็นส่วนราชการแห่งแรกที่ติดตั้งกับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และกรมบัญชีกลางได้จัดซื้อและติดตั้งระบบฯ จากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 กรมบัญชีกลางมีโครงการที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 60 kWp เพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด หากกรมติดตั้งครบทั้ง 2 ชุด จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นด้วยว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเพียงใด นอกจากนี้กรมยังได้มีมาตรการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรของกรมช่วยกันประหยัดการใช้น้ำและไฟอีกด้วย

“ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างหารือในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับสำนักงานคลังเขตซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมบัญชีกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คาดว่าระบบดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลพิษ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการใช้งบประมาณภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า” นางสาวอรนุชกล่าว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!