สนพ.ร่วมสนข.ส่งเลขไมล์รถข้อมูลภาคขนส่ง

สนพ.ร่วมสนข.ส่งเลขไมล์รถข้อมูลภาคขนส่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ร่วมกับ สนข. ส่งเลขไมล์รถจัดเก็บข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ 5 หมื่นคัน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ภาคการขนส่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานค่อนข้างมากสูง ถึงร้อยละ 36 และเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น มีสัดส่วนถึง 61.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือร้อยละ 27.4 ซึ่งการลดใช้พลังงานในภาคขนส่งได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (EEP 2015) ทั้งนี้ สนพ. ได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่ง พร้อมจัดกิจกรรม “กรอกเลขไมล์รถลุ้นรางวัล” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการใช้รถ  เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขทะเบียนรถ เลขไมล์รถ ประเภทรถ และประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านเว็บไซต์ www.thaivkt.com  เพื่อให้ภาครัฐสามารถ
นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการลดใช้พลังงานในภาคขนส่งต่อไป โดยจะมีการแจกรางวัล 3 ครั้ง ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศจำนวน 5 หมื่นคัน เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการใช้รถและเห็นความสำคัญของการกรอกเลขไมล์ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้นำข้อมูลไปประเมินผล และเตรียมพร้อมสำหรับการกำหนดนโยบายลดใช้พลังงานในภาคขนส่งในอนาคตได้