ข่าวดี!! โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ขยายเวลารับสมัครจนถึง 21 ธันวาคม 2559

ข่าวดี!! โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ขยายเวลารับสมัครจนถึง 21 ธันวาคม 2559

ข่าวดี!! โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ขยายเวลารับสมัครจนถึง 21 ธันวาคม 2559

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” ที่โดดเด่นเรื่องการจัดรูปแบบเมือง การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนใน โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

อย่าปล่อยให้ “เมืองอัจฉริยะ” เป็นเพียงภาพร่างในความคิด ร่วมภูมิใจไปด้วยกันกับเมืองในฝันที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ขยายเวลาเปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 21 ธันวาคม 2559

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานพร้อมไอเดียสุดเจ๋งเพื่อประกวดแนวคิดและการออกแบบเมืองอัจฉริยะได้ที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย โทร.02-318-3358 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandsmartcities.com
[Advertorial]