ฮือฮา! กสทช.ออกระเบียบโบนัส 3 เท่าของเงินเดือน

ฮือฮา! กสทช.ออกระเบียบโบนัส 3 เท่าของเงินเดือน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. ออกระเบียบโบนัสพนักงาน กสทช.ปี 2559 ได้รับ 3 เท่าของเงินเดือน โดยพนักงานอายุงาน 8 เดือนก็ได้รับการพิจารณา


วานนี้ (24 พ.ย.59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งลงนามโดย พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําปี พ.ศ. 2559 ให้กับพนักงานของ กสทช. ซึ่งหมายถึงเลขาธิการ กสทช.ด้วย หลังสามารถปฏิบัติงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้

โดยกำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนประจําปีให้สํานักงาน กสทช. อัตราคนละไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ซึ่งคุณสมบัติของ พนักงาน กสทช.ที่จะได้รับเงิบตอบแทนนี้คือ ต้องทำงานในปีนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน และต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยในปีนั้น รวมถึงต้องเป็นผู้รับการขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณนั้นด้วย

ทั้งนี้ สำหรับอัตราเงินเดือนของ พนักงาน กสทช.นั้น วันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่ระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ที่ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงาน กสทช.ฉบับเดิมเมื่อปี 2557 เช่น

ตำแหน่ง รองเลขาธิการ (ระดับ บ1) ขั้นต่ำ-สูง 150,000-250,000 บาท อัตราเดิม 130,000 -220,000 บาท
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ บ2) 84,500 – 180,000 บาท อัตราเดิม 80,000- 170,000 บาท
ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 54,000 -130,000 บาท อัตราเดิม 50,000 – 120,000 บาท
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) 20,000 -40,000 บาท อัตราเดิม 12,000 – 40,000 บาท
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก1) 38,500- 100,000 บาท อัตราเดิม 38,000 -100,000 บาท เป็นต้น
ส่วนเลขาธิการ กสทช.นั้น 300,000 บาท