ศูนย์วิจัยกสิกรสรุปสินเชื่อตุลาคม

ศูนย์วิจัยกสิกรสรุปสินเชื่อตุลาคม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก เดือนตุลาคม พร้อมแนวโน้มระยะถัดไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนตุลาคม พร้อมประเมินแนวโน้มในระยะถัดไปไว้ ดังนี้ โดยเงินให้สินเชื่อสุทธิ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.29 หมื่นล้านบาท จากเดือนก่อนสู่ระดับ 10.52 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัว 2.84% YoY และ 0.50% YTD โดยยังคงเพิ่มขึ้นในกลุ่มธนาคารขนาด ส่วนแรงกดดันของการชำระคืนสินเชื่อเช่าซื้อที่เริ่มบรรเทาลง ช่วยหนุนให้ภาพรวมสินเชื่อในกลุ่มธนาคารขนาดกลางและเล็กกลับมาเป็นบวกเล็กน้อยในเดือนที่ผ่านมา ขณะที่เงินฝากกลับมาเพิ่มขึ้น 2.09 แสนล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 11.36 ล้านล้านบาท ขยายตัว 1.91% YoY และ 1.49% YTD ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) ที่ได้อานิสงส์จากปัจจัยด้านฤดูกาลที่ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณที่จะมีเงินฝากของภาครัฐเข้ามาเพื่อเตรียมเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ปัจจัยฤดูกาลในช่วงท้ายปีที่มักมีแรงซื้อผลิตภัณฑ์เงินออมระยะยาวเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งประกันชีวิต และกองทุนรวม (RMF และ LTF) อาจมีส่วนดึงเงินฝากออกจากระบบบ้าง

อย่างไรก็ตาม สำหรับสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์เดือนตุลาคม ผ่อนคลายลงจากเดือนก่อนหน้า จากเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ โดยสะท้อนผ่านสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวมกับตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (LTD+Borrowing Ratio) ซึ่งอ่อนตัวลงมาที่ 90.57% จาก 92.10% ในเดือนก่อน อีกทั้งยังสอดคล้องกับสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ต่อสินทรัพย์รวมที่ขยับขึ้นมาที่ระดับ 20.48% จากระดับ 19.3% ในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้สภาพคล่องในระบบน่าจะยังประคองตัวในช่วงที่เหลือของปี 2559 ขณะที่ภาพรวมสินเชื่อทั้งปี อาจถูกกระทบจากปัจจัยพิเศษในประเทศ ทำให้บรรยากาศการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลท้ายปีชะลอลงในเดือนตุลาคม 2559 บรรยากาศการไว้อาลัยของคนในชาติ ปกคลุมการใช้จ่ายภาคเอกชนในบางกิจกรรมให้ชะลอตัวลง