ส.อ.ท.เผยผลสำรวจโบนัส ปี 2559 ได้เฉลี่ยต่ำสุด 1 เดือน

ส.อ.ท.เผยผลสำรวจโบนัส ปี 2559 ได้เฉลี่ยต่ำสุด 1 เดือน

ส.อ.ท.เผยผลสำรวจโบนัส ปี 2559 ได้เฉลี่ยต่ำสุด 1 เดือน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมฯ เผยผลสำรวจนโยบายการปรับค่าจ้างและโบนัส ปี 2559 พบค่าจ้างปรับขึ้นเฉลี่ย 4.49 % ขณะโบนัสเฉลี่ยต่ำสุดแค่ 1 เดือน

นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจนโยบายการปรับค่าจ้างและโบนัส ปี 2559 โดยเก็บข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 535 แห่ง จำแนกเป็น 12 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ดังนี้

คลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องปรับอากาศ, คลัสเตอร์ปิโตรเคมี, คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม, คลัสเตอร์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์, คลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา, คลัสเตอร์ยานยต์/ชิ้นส่วน, คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง, คลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ, คลัสเตอร์อาหาร และคลัสเตอร์อื่น ๆ

  

สถานประกอบการทั้งหมด 535 แห่ง ประกอบด้วยขนาดเล็ก 116 แห่ง ขนาดกลาง 159 แห่ง และขนาดใหญ่ 260 แห่ง โดยสถานประกอบการขนาดใหญ่มีการปรับค่าจ้างสูงสุด เนื่องจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการปรับค่าจ้าง 5% จึงทำให้มีการปรับค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.49% ในขณะที่สถานประกอบการขนาดเล็กมีการปรับค่าจ้างต่ำสุด เนื่องจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการปรับค่าจ้าง 2.5 – 4% จึงทำให้มีการปรับค่าจ้างเฉลี่ยต่ำสุด คือ 3.73%

 

สถานประกอบการขนาดใหญ่มีการจ่ายโบนัสสูงสุด เนื่องจากสถานกระกอบการขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการจ่ายโบนัส 2 เดือน จึงทำให้มีการจ่ายโบนัสเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.48 เดือน ในขณะที่สถานประกอบการขนาดเล็กมีการจ่ายโบนัสต่ำสุด เนื่องจากมีการสถานประกอบการขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการจ่ายโบนัส 1 เดือน จึงทำให้มีการจ่ายโบนัสเฉลี่ยต่ำสุด คือ 1 เดือน

 ข้อมูลและภาพจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th