เฮซิครับ!ครม.บิ๊กตู่ ผ่านฉลุย มาตรการจ่ายเงินช่วยคนจน 3 พันบาท

เฮซิครับ!ครม.บิ๊กตู่ ผ่านฉลุย มาตรการจ่ายเงินช่วยคนจน 3 พันบาท

เฮซิครับ!ครม.บิ๊กตู่ ผ่านฉลุย มาตรการจ่ายเงินช่วยคนจน 3 พันบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพจากแฟ้มภาพ:

ครม.ผ่านฉลุย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนเงินสวัสดิการจากภาครัฐให้ผู้มีรายได้น้อย เริ่มจ่ายเงินผ่าน 3 แบงก์รัฐตามที่ลงทะเบียนไว้ 1- 30 ธ.ค. 59 นี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการเพิ่มรายได้ให้ผู้ที่มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอว่า ขอร้องว่ามาตรการดังกล่าวอย่าใช้คำว่ารัฐบาลแจกเงิน ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้มีรายได้น้อย ตามที่เราเคยประกาศไว้แล้วให้มีการไปขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย วัตถุประสงค์เพื่อต้องการดูแลประชาชนที่มีอาชีพอื่น ๆ ด้วยนอกเหนือจากเกษตรกร

 

เป็นการดำเนินการต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และมีมาตรการอื่นออกมาอีก เช่น การดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทาง การใช้ตั๋วร่วม รวมทั้งการเชื่อมโยงการขึ้นรถเมล์ และรถไฟฟรี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน  ซึ่งทั้งหมดมี 8 ล้านคน โดยมีเกษตรกรรวมอยู่ด้วย และได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท และผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งได้มีการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการจ่ายเงินให้ ซึ่งมาตรการช่วยเหลือรัฐบาลจะมีอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับหลักเกณฑ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนเงินให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคือ

1.สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้ 3,000 บาท โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนจำนวน 3.1 ล้านคน

2.ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้ 1,500 บาท จำนวน 2.3 ล้านคน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,750 ล้านบาท

โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 1-30 ธ.ค. 2559 ผ่านบัญชีธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ออมสิน และกรุงไทย ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ สำหรับผู้ที่มีบัญชีมากกว่า 1 บัญชีจะโอนเข้าบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุด และสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีให้ไปเปิดบัญชีในสาขาที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน