คลัง เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 3 ,7 ปี เริ่ม 13 ธ.ค.59 นี้

คลัง เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 3 ,7 ปี เริ่ม 13 ธ.ค.59 นี้

คลัง เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 3 ,7 ปี เริ่ม 13 ธ.ค.59 นี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เตรียม ออกพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบ 60 งวดแรก ขายประชาชนทั่วไป วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท เริ่ม 13 ธันวาคม นี้ หน่วยละ 1,000 บาท สูงสุดซื้อได้ 2 ล้านบาทต่อคน จำหน่ายผ่าน 4 แบงก์ใหญ่ 


น.ส.อุปมา ใจหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลกำหนดระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปวงเงิน 30,000 ล้านบาท ในปี 60 ดังนั้น งวดแรก กระทรวงการคลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้กับประชาชนทั่วไปในช่วงระหว่าง 13 ธ.ค. 59 - 9 เม.ย. 60 วงเงิน 15,000 ล้านบาท อายุพันธบัต 3 ปี และ 7 ปี เปิดจำหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท ถึง 2 ล้านบาทต่อคน เพื่อนำเงินชดเชยขาดดุลงบประมาณประจำปี 2560 สำหรับอัตราดอกเบี้ยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ขณะที่ผลตอบแทนดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้อายุ 3 ปี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ดังนั้น สบน. คาดว่า จะกำหนดดอกเบี้ยสูงกว่าตลาดเล็กน้อย จำหน่ายผ่านธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และ กสิกรไทย