กรมท่าอากาศยานสอบมาตรฐานความปลอดภัยเข้ม

กรมท่าอากาศยานสอบมาตรฐานความปลอดภัยเข้ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมท่าอากาศยาน เดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยาน ในสังกัดทุกพื้นที่

นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ได้กำชับให้กลุ่มมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย กรมท่าอากาศยาน ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานในสังกัดให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ โดยการดำเนินการตรวจสอบครั้งนี้เป็นแผนงานประจำปีและมีการปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในการให้บริการที่ได้มาตรฐานของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทุกแห่ง รวมทั้งเป็นการสำรวจเพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน มีกำหนดการระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม นี้ ลงพื้นที่ท่าอากาศยานในสังกัดเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานฯ จำนวน 8 แห่งคือ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานนราธิวาส โดยที่ผ่านมา ได้ขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กพท. เข้าตรวจสอบท่าอากาศยานในสังกัดไปแล้ว จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี เป็นเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า ท่าอากาศยาน ได้มีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ กำหนด และตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนทั้งหมด