คปภ. อุตฯประกันภัย - กรุงไทย ซื้อข้าว เปิดพื้นที่ขายข้าวช่วยชาวนา

คปภ. อุตฯประกันภัย - กรุงไทย ซื้อข้าว เปิดพื้นที่ขายข้าวช่วยชาวนา

คปภ. อุตฯประกันภัย - กรุงไทย ซื้อข้าว เปิดพื้นที่ขายข้าวช่วยชาวนา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คปภ.-ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมใจทำความดีเพื่อชาวนาไทยถวายเป็นพระราชกุศล ซื้อข้าว 109 ตัน บรรจุถุงแจกประชาชน องค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้ ด้าน ธ.กรุงไทยเปิดพื้นที่ทุกสาขาให้ชาวนาขายข้าว รณรงค์พนักงาน 2.4 หมื่นคนช่วยซื้อ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคปภ.จึงได้เชิญภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รวมถึงตัวแทนจากบริษัทประกันภัยต่างๆ เพื่อหารือร่วมกันว่า ควรที่จะจัดกิจกรรมใดเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


โดยในช่วงต้นปี 2559 สำนักงาน คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจะร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ซึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปีมากกว่า 1.5 ล้านราย มีพื้นที่เอาประกันภัยจำนวน 27 ล้านไร่ รวมค่าเบี้ยประกันภัยกว่า 2,700 ล้านบาท มียอดการทำประกันสูงถึง 27 เท่าของการประกันภัยข้าวในปีที่แล้ว โดยเป็นยอดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่มีการรับประกันภัยข้าว จึงนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นการใช้ระบบประกันภัยช่วยเหลือชาวนาในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ


แต่ปัจจุบันสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำในรอบ 9 ปี ส่งผลกระทบชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิได้รับความเดือดร้อน โดยขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดหรือที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ โดยช่วยกระจายข้าวในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสม


ดังนั้นสำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จึงเห็นตรงกันว่าควรที่จะสืบสานพระราชปณิธานตามรอยแห่งปรัชญาที่เกี่ยวกับข้าว โดยจัดทำโครงการในรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “คปภ.-ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมใจทำความดีเพื่อชาวนาไทยถวายเป็นพระราชกุศล”


ซึ่งรูปแบบการจัดทำโครงการ CSR ในครั้งนี้จะเป็นการช่วยซื้อข้าวเพิ่มเติมจากวิธีช่วยหาช่องทางขาย ซึ่งวิธีช่วยขายข้าวในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานดำเนินการแล้ว ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นลักษณะร่วมใจกันสนับสนุนเงิน โดยเงินส่วนหนึ่งมาจากเงินสวัสดิการของสำนักงาน คปภ. ซึ่งมิได้นำมาจากงบประมาณแผ่นดิน และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อนำไปซื้อข้าวหอมมะลิจากชาวนาผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

โดยเบื้องต้นจะซื้อข้าวหอมมะลิเพื่อเป็นการนำร่องจำนวน 109 ตัน หรือ 109,000 กิโลกรัม บรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม มีโลโก้ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ยากไร้ และผู้ที่ต้องการข้าว เช่น มูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาบ้านเฟื้องฟ้า ฯลฯ รวมถึงจุดพัก เช่น พุทธมณฑล เมืองทองธานี ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาพักก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง


“โครงการ CSR ครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบในการให้ความช่วยเหลือชาวนาไทย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงมีพระเมตตาต่อคนไทยและชาวนาไทยมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน และโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องในการซื้อข้าวจำนวน 109 ตัน หรือ 109,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความจำเป็นในการบริโภคข้าวอย่างแท้จริง

โดยจะทำคู่ขนานไปกับโครงการขายข้าวและรณรงค์มอบข้าวเป็นของขวัญตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้หากบริษัทประกันภัยรายใดสนใจซื้อข้าวหอมมะลิเพิ่มเติมเพื่อนำไปเป็นของขวัญแจกให้กับลูกค้าในโอกาสปีใหม่ก็สามารถทำได้ โดยสำนักงาน คปภ. จะเป็นแกนกลางในการรวบรวมยอดสั่งซื้อข้าวหอมมะลิในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยมีการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือชาวนาไทยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพแท้จริง” ดร.สุทธิพล กล่าวในที่สุด

กรุงไทย เปิดพื้นที่ทุกสาขาให้ชาวนาขายข้าว รณรงค์พนักงาน 2.4 หมื่นคนช่วยซื้อ

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา โดยเตรียมเปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ รวมทั้งสาขาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม เพื่อให้ชาวนานำข้าวสารมาจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้ระบายข้าวสารออกสู่ตลาดได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


“ธนาคารได้ประสานกับเครือข่ายเกษตรกรโดยตรง และสั่งซื้อข้าวจากบริษัท ไทยธุรกิจการเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ทั่วประเทศ ซึ่งรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร เพื่อมาดำเนินการสี แปรสภาพ และจำหน่าย โดยธนาคารจะรณรงค์ให้พนักงานทั่วประเทศกว่า 24,000 คน สั่งซื้อข้าวสารไว้บริโภคภายในครอบครัว รวมทั้งยังจะซื้อข้าวสาร เป็นของขวัญมอบให้กับลูกค้าในโอกาสต่างๆ ”


นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เปิดพื้นที่ให้ชาวนามาจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ และ ข้าวปลอดสาร ที่สำนักงานใหญ่ 2 อาคาร ทั้งอาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2559 ในส่วนของสาขา ขณะนี้สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 สาขาอุบลรัตน์ และสาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ชาวนามาจำหน่ายข้าวสารแล้ว ขณะที่สาขาอื่นๆ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ


นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ กล่าวในตอนท้ายท้ายว่า ขอเชิญชวนลูกค้า พี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาวนาไทยฝ่าวิกฤตราคาข้าวตกต่ำในครั้งนี้ โดยช่วยกันอุดหนุนข้าวสารคุณภาพดี ที่ชาวนาปลูกเอง สีเอง และจำหน่ายเอง ในราคาที่ยุติธรรม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook