เอกชนร่วมใจซื้อข้าวช่วยเกษตรกรชาวนา

เอกชนร่วมใจซื้อข้าวช่วยเกษตรกรชาวนา

เอกชนร่วมใจซื้อข้าวช่วยเกษตรกรชาวนา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สถานประกอบกิจการ ร่วมมือร่วมใจช่วยเกษตรกรชาวนา ขณะกรมสวัสดิการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กสร. ได้รับรายงานจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ได้ร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ ธ.ก.ส. เพื่อนำข้อมูลข้าวที่ชาวนาต้องการจำหน่าย นำมาเสนอให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่พิจารณาความต้องการซื้อข้าวของนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมี กสร. เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่าสถานประกอบกิจการจะรวบรวมความต้องการซื้อข้าวของพนักงาน เช่น สถานประกอบกิจการ มีพนักงาน 100 คน สั่งซื้อคนละ 1 กิโลกรัม สามารถช่วยชาวนาขายข้าวได้ 100 กิโลกรัมแล้ว นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการบางแห่งได้รับซื้อข้าวเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และร่วมสนับสนุนโดยการเปิดพื้นที่ให้ชาวนาได้นำข้าวมาจำหน่ายโดยตรง

ขณะที่ นายวิชิต นิเวศน์รังสรรค์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท รวมเกษตรกร จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้สั่งซื้อข้าวผ่านกระทรวงแรงงาน จำนวน 15 ตัน เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างในบริษัท ซึ่งมีประมาณ 500 คน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในรูปแบบประชารัฐที่สนับสนุนอาหารแก่ศูนย์เด็กเล็ก และแจกจ่ายข้าวไปยังวัด โรงเรียนในชุมชนบริเวณรอบๆ บริษัท ซึ่งโดยปกติจะใช้ข้าวประมาณ 1 - 2 ตันต่อเดือน แต่ที่ตัดสินใจสั่งข้าวถึง 15 ตัน เพราะบริษัทอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาให้สามารถจำหน่ายข้าวได้ ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ และร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook