เจาะโมเดลชาวนาเข้มแข็งจากทุ่งกุลาฯ ปลูก สี แพ็ค เอง ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

เจาะโมเดลชาวนาเข้มแข็งจากทุ่งกุลาฯ ปลูก สี แพ็ค เอง ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

เจาะโมเดลชาวนาเข้มแข็งจากทุ่งกุลาฯ ปลูก สี แพ็ค เอง ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

“กิติศักดิ์ สิงห์คำ” หนึ่งในชาวนาจากอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับกลุ่มชาวนาในทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยการชักชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ เข้าสู่วิถีการปลูกข้าวคุณภาพประเภทข้าวอินทรีย์หรือข้าวออร์แกนิก และตั้งชื่อแบรนด์ว่า ไรซ์ บัดดี้ ทดแทนการปลูกข้าวหอมมะลิธรรมดา โดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นพี่เลี้ยงสำคัญ ส่วนโมเดิร์นเทรดอย่าง เทสโก้ โลตัส เข้ามาเป็นตลาดที่ทำให้กลุ่มชาวนาสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นกว่าเดิม

โมเดลชาวนาเข้มแข็งนี้ เริ่มต้นจากการตั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 130,000 ราย ทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรวบรวมข้าวที่ปลูกโดยสมาชิกนำมาแปรรูปด้วยโรงสีข้าวออร์แกนิกที่ได้รับมาตรฐาน ISO 17065 ซึ่งตอนนี้นอกจากจะสีข้าวของชาวนาในกลุ่มแล้ว ยังกลายเป็นศูนย์กลางในการสีข้าวแบบออร์แกนิกของชาวนาในแถบนี้อีกด้วย

แต่ถึงแม้จะสามารถสีข้าวและสร้างแบรนด์ได้เองแล้ว แต่สินค้ายังไม่สามารถเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ได้ จนเมื่อมีเทสโก้ โลตัส เข้ามาเป็นช่องทางการขายหลัก ทำให้ตอนนี้ ข้าวไรซ์ บัดดี้ นอกจากจะขายในร้านเทสโก้ โลตัสทั่วประเทศแล้ว ยังมีขายบนช้อปออนไลน์ของเทสโก้ โลตัสด้วย

โมเดลพึ่งพาตนเองของชาวนากลุ่มนี้ สะท้อนให้เห็นแล้วว่า รวมกันเราอยู่ จริงๆ!

[Advertorial]