ม.รังสิต ช่วยชาวนาเปิดพื้นที่ให้ขายข้าว ลูกหลานนำข้าวจ่ายค่าเรียนได้

ม.รังสิต ช่วยชาวนาเปิดพื้นที่ให้ขายข้าว ลูกหลานนำข้าวจ่ายค่าเรียนได้

ม.รังสิต ช่วยชาวนาเปิดพื้นที่ให้ขายข้าว ลูกหลานนำข้าวจ่ายค่าเรียนได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ม.รังสิต ช่วยชาวนาฝ่าวิกฤติราคาข้าวตกต่ำเปิดพื้นที่ขายข้าว พร้อมให้ลูกหลานชาวนานำข้าวสารมาจ่ายค่าหน่วยกิตได้


นายสุริยะใส กตะศิลา ที่ปรึกษาให้แก่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย(คปท.) โพสต์ทางเฟซบุ๊ก ว่า ลูกชาวนาเอาข้าวสาร จ่ายค่าเทอมได้ ม.รังสิต พร้อมช่วยชาวนาฝ่าวิกฤติราคาข้าวเปิดพื้นที่ขายข้าว - ลูกหลานชาวนานำข้าวสารมาจ่ายค่าเทอมได้

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีพูดคุยเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนากระดูกสันหลังของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางจากหลายภาคส่วน อาทิ นักวิชาการเกษตรรุ่นใหม่ สื่ออิสระ และผู้ที่สนใจทั่วไป

โดยจากการนำเสนอประเด็นในวงประชุมเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขในระยะสั้น ซึ่งจะดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาในเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีจุดรับข้าว เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวนาสามารถนำข้าวสารมาขาย

2. ให้ชาวนาในพื้นที่บริเวณหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี สามารถนำข้าวเปลือกมาสีได้ที่โรงสีข้าวหนองสาหร่าย ซึ่งอยู่ในโครงการนวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

3. ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่เป็นลูกชาวนา โดยให้นำข้าวสารมาจ่ายเป็นค่าหน่วยกิตได้ และจัดให้มีทุนการศึกษา “ทุนลูกชาวนา” โดยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. จัดพื้นที่ให้บุคลากร นักศึกษาที่ครอบครัวทำนา ได้นำข้าวสารมาร่วมจำหน่าย โดยเปิดโซนพื้นที่ในการจำหน่ายให้ที่ถนนข้าวสารลานแบร์ ม.รังสิต เพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยจำหน่ายข้าวสาร

5. สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสถาบันต่างๆ จะมีการจัดเวทีนำเสนอนโยบายการช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นรูปธรรมและจะจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบปะจับคู่ชาวนาในวาระต่อไป

ข้อมูลและภาพ facebook:สุริยะใส กตะศิลา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook