ก.อุตเร่งทำAction planแผนพัฒนา4.0

ก.อุตเร่งทำAction planแผนพัฒนา4.0

ก.อุตเร่งทำAction planแผนพัฒนา4.0
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งทำ Action plan แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 หลัง ครม. เห็นชอบ ดันไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ความคืบหน้านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579 ) ล่าสุด ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม (สปริงบอร์ด) และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว โดยขั้นตอนจากนี้จะรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้แก่ การสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพื่อเป็นกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาและปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมและการนำเทคโนโลนี นวัตกรรมและงานวิจัยมาพัฒนา และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยให้เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก โดยตั้งเป้าทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี จากร้อยละ 3 - 3.5 เป็นร้อยละ 4 - 5 ต่อปี ยกระดับผลิตภาพจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี เป็นร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เบื้องต้นแผน Action plam เมื่อแล้วเสร็จจะส่งให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาอีกครั้ง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook