กยท.ชงรัฐใช้ยางพาราทำถนนไม่น้อยกว่า50%

กยท.ชงรัฐใช้ยางพาราทำถนนไม่น้อยกว่า50%

กยท.ชงรัฐใช้ยางพาราทำถนนไม่น้อยกว่า50%
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เผย เตรียมเสนอรัฐนำยางธรรมชาติมาผสม เพื่อทำถนนเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดเผยถึงการประชุมสมัชชาประจำปี 2559 ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ประเทศอินเดีย ว่า ที่ประชุมเห็นตรงกัน ให้มีการผลักดัน หรือพยุงราคายางเพื่อสร้างความเป็นอยู่ทีดีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีและยั่งยืน โดยเฉพาะการใช้ยางธรรมชาติ ในการทำถนนลาดยางที่เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง โดยที่ประชุมได้ตกลงให้ประเทศสมาชิก 11 ประเทศ กำหนดเป้าหมายการใช้ยางธรรมชาติในถนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของถนนที่จะสร้างใหม่และซ่อมแซมในช่วง 3 ปีแรก และเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ภายใน 5 ปี ซึ่งจะทำให้เพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านตัน โดยผู้แทนแต่ละประเทศจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปเสนอต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศ ตามช่องทางที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยได้อาสาที่จะให้ความรู้ทางวิชาการพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศสมาชิก เพราะไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด เมื่อกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook