ไฟเขียว! 17 ต่างชาติลงทุนในไทย เดือนตุลาคม

ไฟเขียว! 17 ต่างชาติลงทุนในไทย เดือนตุลาคม
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

เดือนตุลาคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไฟเขียวต่างชาติลงทุนในไทย 17 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น , สิงคโปร์ และ สวิตเซอร์แลนด์


วันที่ 25 ต.ค.59 น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือน ต.ค.นี้ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 17 ราย ประกอบธุรกิจในไทย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น , สิงคโปร์ และ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 193 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย เพิ่มอีก 98 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

ส่วนใหญ่เป็นการให้ประกอบธุรกิจให้แก่บริษัทในเครือ 5 ราย มีเงินลงทุน 87 ล้านบาท ได้แก่ บริการทาง บัญชี บริการทางกฎหมาย บริการให้กู้ยืมเงิน บริการให้ใช้พื้นที่ สนามทดสอบสมรรถนะรถยนต์ และบริการบริหารจัดการและติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการด้านคลังสินค้า โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น , สิงคโปร์ และลาว


ทั้งนี้ การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยช่วง 10 เดือนของ ปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) ได้มีการอนุญาตรวม 289 ราย ลดลง 14% มีเงินลงทุน 5,977 ล้านบาท ลดลง 54%

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!