พาณิชย์ เดินหน้า ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้

พาณิชย์ เดินหน้า ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พาณิชย์ เดินหน้า “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ลดค่าครองชีพ ปชช. ระยะยาว ตั้งเป้าปี60 เพิ่มได้อีก 100 สาขา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การสนับสนุนร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีศักยภาพและได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการ “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ซึ่งถือว่าเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชนระยะยาว โดยร้านค้าฯ ที่เข้าร่วมโครงการจะจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ซึ่งมีราคาเฉลี่ยต่ำกว่าปกติร้อยละ 10 โดยเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 30 รายการ และจะจำหน่ายราคาประหยัดเป็นปกติ ไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาโปรโมชั่น เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน และจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการสำรวจและประเมินเป็น “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” จำนวน 132 ร้านค้า 584 สาขา ครอบคลุม 73 จังหวัดทั่วประเทศ “และในปี 2560 กระทรวงฯ มีเป้าหมายที่จะขยาย “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 100 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน