ก.พลังงานเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรม

ก.พลังงานเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรม

ก.พลังงานเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพลังงาน เพาะต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10 เฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานเยาวชนทั่วประเทศ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้สานต่อโครงการต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10 จัดทำขึ้นเพื่อผลักดันให้เยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวะ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญด้านพลังงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและฝึกฝนตนเองด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านทรัพยากรวัฒนธรรม โดยในปีนี้มีเยาวชนทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 5 ภาค จำนวน 419 ทีม และมีทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม 232 ทีม ซึ่งผลงานที่ชนะการประกวดในระดับภาคทั้งหมด จะเข้าสู่รอบสุดท้ายในระดับประเทศ โดยจะนำสุดยอดผลงานของแต่ละระดับชั้น ในแต่ละภาคมาจัดแสดง พร้อมให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินหาสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานระดับประเทศ เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการกว่า 1 ล้านบาท พร้อมโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook