กอช.ชวนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทออมเงิน

กอช.ชวนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทออมเงิน

กอช.ชวนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทออมเงิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กอช. ชวนประชาชน เยาวชน คนทำงาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ออมวันนี้ เพื่อความพออยู่ พอเพียง ในวันหน้า

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักความพอเพียงในหลายวาระโอกาสและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการดำรงชีวิตอย่างประหยัด เรียบง่าย และพออยู่พอเพียงมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางการดำรงอยู่ในทุกระดับสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน การออมกับ กอช. เป็นอีกรูปแบบการออมที่ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสในการออม ซึ่งไม่เพียงประชาชนเท่านั้นที่มีการออม หากแต่รัฐบาลก็ดูแลสนับสนุนจ่ายเงินสมทบเพิ่มให้อีกทางหนึ่ง เพื่ออนาคตจะได้มีบำนาญเลี้ยงชีพตามสมควร มีวิถีชีวิตที่พออยู่พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อเป็นการลดภาระการเงินการคลังในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต  

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ หรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงาน มาเริ่มต้นการออมที่มีความยั่งยืนในตัวเอง เริ่มออมตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อสร้างโอกาสได้รับเงินบำนาญจำนวนมากยามเกษียณ สอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โทร. 02-017-0789 และที่ www.nsf.or.thและ facebook/กองทุนการออมแห่งชาติ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook